fbpx

Štatút súťaže - 4x vstup na rannú jogu

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“4x vstup na rannú jogu”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Ing. Kristína Lorková
  Sídlo: Iliašovká 52, 053 11 Smižany
  IČO: 52882292
  DIČ: 1126068031
  Zapísaný v registri: Živnostenský register Okresného úrad Sp. Nová Ves, č. 860-27680
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 29.6.2020 do 3.7.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s existujúcim – reálnym profilom na sociálnej sieti Facebook. 
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal like na súťažný príspevok a komentoval súťažný príspevok s odpoveďou na otázku, komu by v prípade výhry venoval druhý bezplatný vstup.

  • do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť iba jeden krát, a to zo svojho reálneho Facebook profilu.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je 2x 1+1 vstup (1 pre seba, druhý pre osobu, ktorú súťažiaci uvedie v komentári) na ktorúkoľvek rannú jogu v mesiaci júl 2020.  Súťaž môžu vyhrať iba dvaja výhercovia, ktorí sa do súťaže zapoja (viď bod 4).
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú víťazi vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov (lajkovaním a komentovaním súťažného príspevku – viď. bod č. 4)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (na firemnom profile na sociálnej sieti Facebook – Movement YOGA Spišská Nová Ves). Víťazi tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade môže žrebovanie zopakovať.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na termíne užitia bezplatného vstupu na rannú jogu, a to po registrácii výhercu a ďalšieho obdarovaného na ktorúkoľvek rannú jogu organizovanú v mesiaci júl 2020. Registrovať sa na lekciu je možné na webe https://movementyoga.sk/rozvrh-prihlasenie/.
 8. Miesto realizácie výhry  
  • Výhra bude realizovaná na rannej lekcii jogy v júli 2020, ktoré Organizátor prevádzkuje v YADA športovom centre na Zimnej ulici 87 v Spišskej Novej Vsi.
 9. Podmienky využitia výherného poukazu 
  • Organizátor kontaktuje výhercov na Facebook účte, s ktorým sa do súťaže zapojili a odovzdá im ďalšie inštrukcie k registrácii na lekciu jogy.
  • Platnosť výhry je do 31.7.2020
 10. Ochrana osobných údajov
  Informácie ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://movementyoga.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 11. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.6.2020

Všetky práva vyhradené | © movement YOGA 2O2O